Terms of Use

Terms of Use

AANDACHT VOOR KWALITEIT IS CRUCIAAL IN ONZE ENERGIETRANSITIE

De energietransitie komt nu echt op stoom, om maar eens een fossiele uitdrukking te gebruiken.dat is nodig ook,want de doelstellingen van onze overheid en de Europese-Unie zijn zeer ambitieus. Het maken van snelheid geld daarom als een belangrijke te halen om de doelstelliong te halen.

Maar minimaal zo belangrijk,en enkel nog wel belangrijker,id de kwaliteit.Dan gaat het zowel om de kwaliteit.Dan gaat het zowel om de kwaliteit van de systemen die we installeren,maar zeker ook wel om het installatwerk zelf. de agelopen periode kwam,dat snelheid een snelle groei van de markt voor duurzame energiesystemen niet altijd goed uitpakt.Zopublicerden diverse media direct na dezomrvrhalen over onbekwame monteurs en zelfs beunhazen die zonnestroominstallaties realiseerden die slecht functioneren en/of onveilig waren.

Als Insallq hebben wij,in reactie op de berichten de media en het publiek-zowel consumenten als professionel opdrachtgevers-nog maar eens gewezen op hun keuze om erkende installateurs in te schakelen (Ed Nijpels,voorzitter Installq)

Klus aanmelden of meer informatie?